Ny likningsoppgave - Skattefrie utbetalinger fra off. myndigheter

Offentlige myndigheter skal fom inntektsåret 2015 levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger.

  • Ordningen er ny fom. inntektsåret 2015.

  • Tidligere ble slike utbetalinger innberettet i LTO-kode 926 på lønns- og trekkoppgaven.

  • Da ordningen med innrapportering på a-meldingen kom i 2015, valgte Skatteetaten å skille ut "skattefrie utbetalinger" som en selvstendig oppgavetype.

  • Innrapportering av skattefrie utbetalinger brukes til kontroll av skattyters inntektsforhold og inngår i Skatteetatens kontrollgrunnlag.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud