Nytt tema: Periodisering av inntekter og kostnader

Nå har vi samlet noen nye og gamle temaer i et nytt tema om periodisering. Undertemaene tar for seg både kostnads- og inntektssiden ved forskjellige typer periodisering.

  • Forskudds-/ delbetalinger
  • Forskuddsfakturering
  • Periodeslutt/ årslutt
  • Opptjent, ikke fakturert

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud