Økning i lav merverdiavgiftssats fra 01.01.2016

Det er vedtatt endring i lav merverdiavgiftssats fra 8% til 10% med virkning fra 1. januar 2016. Endringen vil påvirke næringer som persontransport, hotellvirksomhet, kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer.

Når det gjelder fakturering ved årsslutt er det viktig å tenke over endringen, slik at det blir fakturert med riktig merverdiavgiftssats. Det er leverings- eller uttakstidspunktet for tjenesten som avgjør hvilken sats som skal benyttes, se mval. § 22-1 (1):

  • For tjenester som er utført og fakturert i 2015 er det gjeldene sats, 8%.
  • Ved tjenester som er utført i slutten av 2015, men ikke blir fakturert før i 2016, vil gjeldene sats være 8%.
  • Er det tilfeller der det skal forskuddsfaktureres i 2015 for tjenester som skal leveres i 2016, må det benyttes ny sats, 10%.
    Skattedirektoratet har kommet med retningslinjer om avgiftsberegningen for ytelser som er betalt før satsøkningen ble vedtatt, men der tjenesten helt eller delvis ytes etter dette tidspunktet. Dette er for eksempel aktuelt for tjenester som leveres til innehavere av periodebilletter, sesongkort ol.
    Se SKD 161215.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud