Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2015

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger pr 31. august 2015. I tillegg til oppdatering av forutsetningene med data pr. 31. august 2015 har veiledningen blitt kortet noe ned.

Endringene består i hovedsak av følgende forhold:

  • fjernet gjengivelser av regnskapsstandardenes (IAS 19/NRS 6) innhold, og beholdt kun henvisning til relevant punkt i regnskapsstandardene
  • fjernet tekst som gjentas flere steder i dokumentet
  • fjernet omtale av forhold som vi oppfatter ikke er så aktuelt å omtale lenger og/eller hvor vi oppfatter at praksis er relativt entydig
  • fjernet omtale av forhold som ikke relaterer seg til fastsettelse av beregningsforutsetninger

Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud