Oppdaterte temaer, kjøp av aksjer og transaksjonskostnader

Temaet Fritaksmetoden - Eksempler ved kjøp og salg av aksjer er nå oppdatert med nytt undertema. Det er også kommet et nytt tema som tar for seg vurderinger ved føring av transaksjonskostnader.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud