Overgangsordningen for kapitalkrav ved engasjementer med sentrale motparter videreføres

Finansdepartementet har fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsordningen til og med 15. juni 2015.

Finansdepartementet fastsatte 13. november 2014 forskrift som åpner for at alle sentrale motparter frem til 15. desember 2014 kan anses for «kvalifiserte» iht. kapitalkravsforskriftens bestemmelser.

Overgangsordningen svarer til reglene som er vedtatt av EU-kommisjonen i forordning 591/2014.

Finansdepartementet fastsatte deretter endringsforskrift som viderefører overgangsordningen til og med 15. juni 2015.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud