Oversikt regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt

Vi har laget en oversikt over hvilke selskapstyper som har regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt og hvilke kriterier som må være oppfylt.

Visste du at advokaters plikter følger av advokatforskriften og derfor er uavhengig av organisering og størrelse? Oversikten dekker ulike organisasjonsformer, fra AS og ASA til samvirkeforetag og økonomiske foreninger.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud