Prinsipputtalelse: Spørsmål om behandling av mva ved overdragelse av utleiebygg under oppføring

Skattedirektoratet har i et fellesskriv av 6. februar 2015 informert om sitt syn på de rettslige forholdene vedrørende bl.a. tilbakeføring av inngående merverdiavgift, overtakelse av tilbakeføringsplikt og overføring av justeringsrett i tilfeller der utleiebygg overdras før byggetiltak er fullført.

I uttalelsen konkluderer Skattedirektoratet som følger:

For lokaler der en avgiftspliktig leietaker er til stede hele tiden mens byggetiltaket gjennomføres:

  • Selskapet har rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, samt rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnader relatert til vedlikeholdsarbeider (ikke kapitalvare).
  • Selskapet har rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, samt rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnadene som utgjør en kapitalvare, så fremt det på gjennomføringstidspunktet overføres tilbakeføringsplikt til de utfisjonerte selskapene.

For lokaler der det ikke er noen leietaker i lokalene mens byggetiltak utføres, men hvor selskapet har inngått leiekontrakt for lokalene med en leietaker som omfattes av selskapets frivillige registrering:

  • Selskapet har ikke rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, og har ikke rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnader relatert til vedlikeholdsarbeider (ikke kapitalvare).
  • Selskapet har ikke rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, og ikke rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnadene som utgjør en kapitalvare. Selskapets tilbakeføringsplikt kan ikke overtas, men de utfisjonerte selskapene kan få overført rett til å justere ikke fradragsført inngående avgift på byggetiltak som utgjør en kapitalvare.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud