Rapport om IRB-bankenes offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3)

Finanstilsynet har gjennomgått IRB-bankenes pilar 3-rapporter. Formålet med gjennomgangen er å bidra til at brukerne får et bedre grunnlag for å vurdere bankens kredittrisiko beregnet etter IRB-metoden og til økt sammenlignbarhet mellom bankene.

Resultatet av gjennomgangen med anbefalinger til bankene er oppsummert i rapporten.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud