Redusert skattetrekk før jul

Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har den siste tiden mottatt flere henvendelser med spørsmål om det er aktuelt å foreslå endringer i det reduserte forskuddstrekket for månedslønte før jul.

Etter skattebetalingsforskriften § 5-7-2 skal halvt trekk skje i desemberlønnen.

Skattedirektoratet har igangsatt et arbeid med å endre forskriften for å åpne for at halvt trekk kan foretas i november måned, i stedet for desember måned.

Dette arbeidet vil ikke bli ferdigstilt i tide for utbetaling av lønn i november inneværende år.

På bakgrunn av det igangsatte arbeidet med endring av forskriften vil skatteetaten i 2015 ikke foreta noen kontroll eller sanksjonering av arbeidsgivere som velger å utbetale lønn med halvt trekk i november, i stedet for desember.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud