Regelendringer fra 1. januar 2016

Finansdepartementet har laget en oversikt over noen viktige regelendringer på eget ansvarsområde fra 1. januar 2016.

Oversikten omfatter områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud