Registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

Brønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet.

Frister for å være garantert registrering før nyttår:

Elektroniske meldinger:

- Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.

- Gjennomføringsmelding og andre meldinger bør være sendt innen 10. desember.

Meldinger på papir

- Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 1. oktober.

- Gjennomføringsmelding og andre meldinger bør være sendt innen 30. november.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud