Reviderte krav til offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3)

Baselkomitéen har fastsatt reviderte krav til offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3).

Finanstilsynet publiserte den 23. januar 2015 en rapport om IRB-bankenes pilar 3-rapporter. I rapporten vises det til et høringsdokument fra Baselkomitéen om reviderte krav til offentliggjøring. Endringene innebærer standardisering av offentliggjøringen for å gjøre det lettere for brukerne å sammenligne informasjon om blant annet bankenes kredittrisiko under IRB-metoden.

Baselkomitéen publiserte 28. januar 2015 den endelige versjonen av de reviderte offentliggjøringskravene (del 1). De nye offentliggjøringskravene trer i kraft fra utgangen av 2016. Inntil det nye regelverket er gjennomført i EU anbefales det i Finanstilsynets rapport at bankene bør vurdere å benytte de standardiserte skjemaene i offentliggjøringen.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud