Revisorforeningen påpeker svakhet i nye rutiner i Altinn

I brev til Regnskapsregisteret i mars viser Revisorforeningen til at det for 2013 bare er sendt elektronisk purring ved manglende levering av årsregnskap til regnskapspliktige som hadde registrert e-postadresse i Brønnøysundregistrene.

Som følge av dette har mange fått 45.000 kroner i forsinkelsesgebyr.

I svarbrev fra Finansdepartementet opplyses det om at praksisendringen hos Regnskapsregisteret er en konsekvens av endringene i eForvaltningsforskriften, som trådte i kraft 1. juli 2014, som medfører at dersom forvaltningen har lagt til rette for det, er elektronisk kommunikasjon mellom forvaltningen og næringslivet etter forskriftsendringen gjort obligatorisk.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud