Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands 2016

Tags: Lønn, Skatt

Satsene i «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», reguleres ikke for 2016, jf. reguleringsbestemmelsen i § 15. Dette betyr at satsene forblir de samme som gjelder for 2015.

NB Bilgodtgjørelse!
Kilometergodtgjørelse etter statens satser vil i 2016 være uforandret med 4,10 kr/km.
I budsjettforliket for 2016 foreslås det å sette skattefri sats for kilometergodtgjørelse på tjenestereiser ned til 3,80 kr/km for alle personbiler.
Det vil si at dersom dette budsjettforslaget blir vedtatt skal kilometergodtgjørelse som utbetales etter statens satser med 4,10 kr/km behandles som følger per kjørte km:

  • 3,80 kr - skattefritt
  • 0,30 kr - skattepliktig

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud