Solvens II-regelverket trer i kraft 1. januar 2016

Finanstilsynets brev av 21. oktober 2015 til alle forsikringsforetak om status på rapporteringsområdet under Solvens II, opplyser at regelverket trer i kraft 1. januar 2016.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud