Spørsmål om avgiftsplikt i forbindelse med refusjon av lønnsutbetalinger til ansatte som fristilles for fagforeningsarbeid

Skattedirektoratet har i et fellesskriv uttalt at refusjon av lønn som arbeidsgiver mottar fra fagforening som kompensasjon for fristilling av arbeidstakere til fagforeningsarbeid, ikke er å anse som avgiftspliktig omsetning, men må betraktes som en ren utgiftsgodtgjørelse.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud