Tillegg til statsbudsjettet for 2016

Regjeringen har gitt ut et tilleggsnummer til statsbudsjettet, Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) med justeringer til det opprinnelige statsbudsjettet.

I tilleggsproposisjonen foreslås det enkelte endringer i forslaget til Stortingets skattevedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2016.

Formeusskatt til staten, se Stortingets skattevedtak § 2-1 beregnes med 0,15 prosent. Den settes altså ikke ned til 0,1 prosent slik det opprinnelig var foreslått. I tillegg kommer formuesskatt til kommunene med maksimalt 0,7 prosent slik at den totale formuesskattesatsen forblir 0,85 prosent.

Satsene for trinnskatt i Stortingets skattevedtak § 3-1 økes med 0,1 prosent til:

  • 0,9 prosent for den delen av inntekten som overstiger 158 800 kroner
  • 1,7 prosent for den delen av inntekten som overstiger 224 900 kroner
  • 10,7 prosent for den delen av inntekten som overstiger 565 400 kroner
  • 13,7 prosent for den delen av inntekten som overstiger 909 500 kroner.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud