Utredning om ny regnskapslov

Den første delrapporten fra Regnskapslovutvalget med forslag til ny norsk regnskapslov ble overlevert til Finansdepartementet fredag.

Lovforslaget tar sikte på å tilpasse seg EUs regnskapsdirektiv som også gjelder innen EØS. Regnskapsdirektivet erstatter de tidligere fjerde og syvende selskapsdirektiv som er implementert i gjeldende regnskapslov. Del I av utredningen er nå lagt frem i NOU 2015:10, og del II kommer i juni 2016. Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring. Det antas ikrafttredelse tidligst fra 2017.

I tillegg til å fremme forslag som er nødvendige for gjennomføringen av direktivet, inneholder utredningen forslag og drøftinger av en rekke spørsmål som har sammenheng med dette. Regnskapslovtvalget har lagt frem en "mager" lov som hovedsaklig begrenser seg til det som må være med som følge av EUs regnskapsdirektiv. Det legges opp til at utfyllende bestemmelser skal gis i regnskapsstandarder, som foreslås bindende med status som forskrift. Dette vil gi økt offentlig innflytelse over standardsettingen.

Noen hovedtrekk av lovforslaget gjengis i pressemeldingen fra Regnskapslovutvalget og temaet "Ny regnskapslov 2015" under.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud