Aksjonærlån - Unntak fra reglene om at lån fra selskap til aksjonær skal anses som utbytte

Tags: Skatt

Dersom aksjonærlånet (kreditt fra selskap til personlig aksjonær) er under kr 100.000 og det tilbakebetales innen 60 dager skal det ikke anses som utbytte.

I tillegg anses ikke kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet som utbytte dersom de innfris innen 30 dager. Lån til arbeidstaker som eier 5% eller mindre anses heller ikke som utbytte.

Se FSFIN § 10-11-1. Bestemmelsene skal gjelde fra 7. oktober 2015, dagen da statsbudsjettet for 2016 ble lagt frem.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud