Color Line fikk ikke inntektsfradrag for bot ilagt av ESA

Tags: Skatt

Kjernespørsmålet for retten var om Color Line hadde krav på inntektsfradrag i henhold til skatteloven § 6-1(1) for bot ilagt av ESA for overtredelse av EØS-avtalen artiklene 53 (hindre nye aktører) og 54 (misbruke dominerende stilling). Retten er kommet til at Color Line ikke har slikt inntektsfradrag.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud