Dom vedr begrepet «realisasjon av formuesobjekt» knyttet til finansielt instrument.

Tags: Skatt

Bytteavtale («swapavtale») mellom Telenor og Vimpelcom innebar en derealisasjon som utløste skatteplikt.

Etter avtalen mellom Telenor og Vimpelcom skjedde det betalingsoppgjør hver måned basert på blant annet kursutviklingen til Vimpelcom. Lagmannsretten kom til at dette innebar delrealisasjon av avtalen, som er skattepliktig.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud