Endring av fastsatte inngangsverdier på aksjer

Tags: Skatt

SKD uttaler at ved realisasjon av aksjer er inngangsverdiene ikke er bindende ligningsfastsatt før det året aksjene realiseres.

Inngangsverdien på aksjer ligningsfastsettes hvert år og danner blant annet grunnlag for beregningen av det årlige skjermingsfradraget. I denne sammenhengen anser SKD at ligningsverdien og dermed skjermingsfradraget aldri kan endres mer enn 10 år tilbake i tid, jf ligningsloven § 9-6. SKD legger imidlertid til grunn at inngangsverdiene ikke er bindende ligningsfastsatt med virkning for senere realisasjoner. Ved beregning av gevinst/tap anses dette som et nytt forhold og for realisasjonens del fastsettes ligningsverdien det året aksjene realiseres. Det betyr at selv om en aksje av en eller annen grunn har hatt feil inngangsverdi i mer enn 10 år bakover i tid, vil ligningsverdien kunne fastsettes på nytt til det riktige beløpet det året aksjen realiseres.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud