Finanstilsynets vurderinger rundt nedskrivninger

Tags: IFRS

En rapport som redegjør for prosessen som ligger til grunn for kontrollen av nedskrivningsvurderinger samt en sammenstilling av de viktigste problemstillinger og vurderinger rundt nedskrivninger.

Revisjonsberetningene er gjeldene fra og med 15. desember 2016.

Vi har nå utarbeidet et tema som omhandler de nye revisjonsberetningene. I temaet kan du enkelt velge ønsket beretning fra listen over eksempelberetningene, basert på revisorforeningens eksempelsamling.

For å lese mer om temaet, se nedenfor.

Relaterte kilder

Nedskrivning av anleggsmidler (IFRS) > Finanstilsynets uttalelser på området

Nedskrivningsvurderinger etter IAS 36 Verdifall på eiendeler

Oppsummering av brev med fokus på nedskrivninger


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud