GRS eksempelregnskap og notesjekkliste 2016

Eksempelregnskap og notesjekkliste klar for 2016 årsoppgjøret. Regnskapsprinsippnoten er nå i det praktiske dokumentgenerator formatet som gjør det enkelt å tilpasse til egne forhold.

Det er ingen nye eller endrete krav til regnskapsoppstillinger og noteinformasjon i verken lov, standard eller årsregnskapsforskriften for banker.

Nå finner du noten som omtaler regnskapsprinsipper og endringer i disse i det praktiske dokumentgeneratorformatet. Det gjør det enklere å tilpasse noten i dib før du tar den ut i ønsket medium.

Relaterte kilder

Eksempelregnskap og sjekklister - GRS Bank

Note 1 Generelle regnskapsprinsipper - GRS Bank


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud