Hovedtariffavtalen KS - Arbeidstakerorganisasjonene

Gjeldende hovedtariffavtale mellom KS og arbeidsgiverorganisasjonene for perioden 01.05.2014-30.04.2016 ligger nå søkbar og tilgjengelig i vårt verktøy:
Hovedtariffavtalen KS


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud