Konserndannelse og konsolidering

Hva er et konsern og hvordan skal konsernets regnskap utarbeides?

Et morselskap utgjør sammen med et eller flere datterselskap et konsern. Et konsernforhold kan oppstå enten ved at et eksisterende selskap kjøpes opp eller at det etableres et nytt selskap. Konsernregnskapet er regnskapet for den samlede virksomheten og stillingen som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner mellom konsoliderte selskap skal ikke regnskapsføres i konsernregnskapet, og de må derfor elimineres.

Dette er litt av informasjonen som gis i temaet "Konsern - etablering, regnskapsplikt og konsolidering". Temaet inneholder dessuten informasjon om:

  • Elimineringer
  • Kontroll av konsolideringen
  • Utelatelse av datterselskap fra konsolidering
  • Minoritetsinteresser/ikke-kontrollerende interesser
  • Omregning av utenlandske datterselskaper
  • Skatt i konsern

Se nærmere i lenken nedenfor.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud