Kontroll av finansiell rapportering (BW Offshore Limited)

Tags: IFRS

Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets avskrivningsmetodikk for skip klassifisert som konverteringskandidater.

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet for 2014 til BW Offshore Limited ("BWO"). Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets avskrivningsmetodikk for skip klassifisert som konverteringskandidater.

BWO endret i 2014 avskrivningsmetoden for enkelte eiendelskategorier tilhørende skip definert som konverteringskandidater. Konverteringskandidater er skip som har blitt demobilisert fra tidligere felt, er i varmt opplag og blir aktivt markedsført for nye oppdrag. BWO argumenterte for at forbruket av fremtidige økonomiske fordeler tilhørende disse eiendelene er ubetydelig i den perioden skipet er i konverteringsmodus, og stoppet derfor avskrivningen midlertidig.

Etter Finanstilsynets vurdering er benyttet avskrivningsmetodikk for disse eiendelene ikke i henhold til gjeldende regnskapsregelverk. BWO har bekreftet at det vil være noe forbruk av fremtidige økonomiske fordeler også i uvirksomme perioder, og vil endre avskrivningene i fremtidig rapportering for å gjenspeile dette.

Se Finanstilsynets brev og uttalelse fra det det regnskapsfaglige ekspertutvalget nedenfor.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud