Krav til bruk av lærlinger på offentlige innkjøp over 1,75 mill. kr

Fra 1. januar 2017 skal det være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for.

Med det nye regelverket skal fylkeskommunale og kommunale myndigheter kreve bruk av lærlinger for kontrakter med en verdi på minst 1,75 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift og med varighet over tre måneder. Også utenlandske leverandører må ha lærlinger for å vinne offentlig oppdrag i Norge. De må godkjennes som lærebedrift i Norge og ha norske lærlinger, eller ha med lærlinger eller praksiselever fra tilsvarende opplæringsordning i hjemlandet. Mer om ordningen og den nye forskriften.

Veiledning til nytt regelverk


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud