Lempning av skatt på tilfeldig gevinst ved spill og lignende etter skatteloven § 5-50 - ligningsloven § 9-12

Tags: Skatt

SKD har uttalt at lignl. § 9-12 kan gi grunnlag for lempning av skatt på tilfeldige gevinster etter sktl. § 5-50. Forutsetningen er at skattyter sørger for at saken er godt opplyst og dokumentert. Skattekontoret kan sette som forutsetning at skattyter gir kontoret innsyn i spillhistorikken på kontoene skattyter har hos spilltilbyderne.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud