Mal for årsoppgave til selvstendig næringsdrivende (uten fast forretningssted)

Tags: Lønn, Skatt

Årsoppgaven skal bl.a. gi en oversikt over samlede betalinger som er gjort til den selvstendige næringsdrivende i løpet av inntektsåret 2015.

Fristen for å sende årsoppgaven til den selvstendige næringsdrivende er 15. februar 2016.

Dette er opplysninger som tidligere ble innberettet i kode 401 på lønns- og trekkoppgaven, men som i forbindelse med a-ordningen har blitt en selvstendig oppgavetype, RF-1321/RF-1301.

Oppgavegivere som ikke har hatt betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i løpet av inntektsåret 2015, skal ikke innrapportere noe.

For mer se eget tema (#Betalinger til selvstendig næringsdrivende (uten fast forretningssted);#)

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud