Merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester

Det er fra og med 1. mars fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. Merverdiavgiftsfritaket som har omfattet trykte aviser har blitt utvidet til å gjelde alle plattformer, altså nyheter på pc, nettbrett, mobiltelefon, radio og tv.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud