Merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester

Det går mot fritak for merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester etter at ESA har godkjent nullmoms på slike tjenester.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har godkjent fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. I desember 2015 sendte Finansdepartementet en formell notifikasjon med forslag om fritak for merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester. Forslaget er nå godkjent, og en ny forskrift er sendt på høring. Blir forskriften vedtatt vil den mest sannsynlig bli gjeldene fra 1. mars 2016.

Fritaket skal gjelde for e-aviser og nyhets- og aktualitetsinnhold formidlet gjennom tekst, lyd eller bilde. Det forutsettes at nyhetstjenesten ikke kun retter seg mot en sektor eller en interesse. Elektroniske nyhetstjenester som vil bli omfattet av fritaket er f.eks TV2 Nyhetskanalen og VGTV.

Fritaket vil ikke gjelde elektroniske bøker og elektroniske tidsskrifter.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud