Merverdiavgiftskompensasjonsregelverket - fortolkningsuttalelse

Brev til Skattedirektoratet, fra Finansdepartementet 27. juni 2016: Gjelder forståelsen av konkurransebegrensningsregelen i merverdiavgiftskompensasjonsloven. Uttalelsen vil kunne være av betydning for Skatteetatens behandling av saker om momskompensasjon ved investering og aktivitet knyttet til kultur- og konserthus.

I følge konkurransebegrensningsregel gis det ikke kompensasjon når kommunen driver økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med private virksomheter.

Tolkningsuttalelsen er gitt som følge av Europakommisjonens veileder om statsstøtte av 19. mai 2015. Retningslinjer fra Europakommisjonen kan medføre at aktiviteter som tidligere ble regnet som økonomiske nå vil regnes som ikke-økonomiske.

Uttalelsen vil kunne være av betydning for Skatteetatens behandling av saker om kultur- og konserthus. Finansdepartementet antar at kulturhus fortsatt vil kunne ha økonomiske aktiviteter som ikke er kompensasjonsberettigede.

Relaterte kilder i dib

Merverdiavgiftskompensasjonsregelverket - fortolkningsuttalelse


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud