MIFID II - utsatt ikrafttredelse

EU kommisjonen har foreslått en utsettelse på 1 år for ikraftredelse av MIFID II.Dette er for å ta hensyn til de tekniske utfordringene gjennomføringen medfører for tilsynsmyndighetene og markedsaktørene.Den nye fristen er 3. januar 2018.Pressemelding fra EU-kommisjonen


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud