Nedskrivninger på utlån

Finanstilsynet har sendt ut brev til alle forretningsbanker og sparebanker vedrørende behovet for å vurdere den direkte og indirekte effekten av oljeprisfallet i vurderingen av nedskrivningsbehov.

Lavere vekst og økt usikkerhet i norsk økonomi som følge av det betydelige oljeprisfallet siden sommeren 2014 trekkes frem. Vedvarer den lave oljeprisen antas det at dette vil kunne ramme norsk økonomi bredt og svekke kredittkvaliteten på bankenes utlånsporteføljer.

Brevet fra Finanstilsynet er vedlagt.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud