Nedskrivningstesting - under vurdering

Tags: IFRS

IASB vurderer mulige måter å forbedre goodwill nedskrivningstester på for sikre at tap ved verdifall ikke tas for sent og dermed gir overvurdert goodwill i balansen.

Prosjektet startet som et resultat av "post-implementation review" (PIR) av IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger. PIR'en på IFRS 3 identifiserte at det er bekymring knyttet til at den nåværende verdimodellen ikke er effektiv i å identifisere nedsatt ytelse i deler av virksomheten (kontantgenererende enheter) som goodwill er allokert til. Rapportering av nedskrivninger oppleves som treg i forhold til det aktuelle økonomiske verdifallet. Det vurderes derfor om det fremover skal beholdes en nedskrivningstilnærming som dagens modell, eller om en modell som inneholder både nedskrivningsvurdering og amortisering er mer egnet.

(#IASB Update;#) gir en løpende oppdatering på status i dette prosjektet.

Det ligger for øvrig mye materiale knyttet til dagens modell med nedskrivningsvurdering løpende - se lenker nedenfor.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud