Nedskrivningsvurderinger etter IAS 36 Verdifall på eiendeler

Tags: IFRS

Finanstilsynet har utarbeidet en oppsummering basert på de kontrollsaker de har hatt knyttet til vurdering av og informasjon om nedskrivninger i regnskapsrapportering.

I følge Finanstilsynet er informasjon om nedskrivning, herunder beskrivelse av nedskrivningstester og benyttede forutsetninger, samt omtale av usikkerheten i vesentlige forutsetninger, grunnleggende informasjon for brukeren av årsregnskapet som skal vurdere påliteligheten i foretakets estimater. Dette er særskilt viktig i situasjoner hvor det er stor markedsusikkerhet og endringer i benyttede forutsetninger kan få vesentlig effekt på beregnede verdier.

Oppsummeringen av kontrollsakene knyttet til nedskrivninger tar for seg blant annet følgende emner:

  • Finanstilsynets prosess ved gjennomføring av kontrollsaker, derunder vurdering av benyttede forutsetninger
  • Viktige problemstillinger og vurderinger som gjøres i en nedskrivningssituasjon
    • Vurdering av virkelig verdi
    • Vurdering av bruksverdi, derunder estimering av kontantstrømmer og diskonteringsrente
    • Forhold vedrørende skatt
  • Noteinformasjon knyttet til nedskrivninger

Se lenke til rapporten nedenfor.

Relaterte kilder

RFT 051216 Nedskrivningsvurderinger etter IAS 36 Verdifall på eiendeler


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud