Ny landsdekkende klagenemndordning trer i kraft 1. juli

Bestemmelsene om den nye landsdekkende klagenemndordningen på skatte- og avgiftsområdet (Skatteklagenemnda) trer i kraft 1. juli 2016. Den nye Skatteklagenemnda vil overta alle saker fra klagenemndene som den erstatter.

Skatteklagenemnda skal være uavhengig og skal ikke kunne instrueres av Finansdepartementet eller Skatteetaten. Formålet med den nye skatteklagenemnda er å styrke klageordningen på skatteområdet, bedre rettssikkerheten og styrke de skatte- og avgiftspliktige sin tillit til at klagesakene blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

Det vil bli opprettet et eget landsdekkende sekretariat som skal forberede sakene for nemnda. Sekretariatet skal ha om lag 40 ansatte og blir lokalisert til Stavanger.

Finansdepartementet har også fastsatt forskrift til Skatteklagenemnda som blant annet regulerer krav til nemndsmedlemmenes kompetanse, og saksbehandlingsregler for den nye nemnda. Forskriften trer også i kraft 1. juli 2016.

 

Relaterte kilder i dib

Forskrift om Skatteklagenemnda


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud