Ny skatteforvaltningslov trer i kraft 1. januar 2017

Loven erstatter ligningsloven og samler forvaltningsbestemmelsene for skatt og avgift i en lov

Tilhørende skatteforvaltningsforskrift ble fastsatt 23. november 2016.

De viktigste endringene i den nye loven er at:

  1. Det innføres en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt mv. De skattepliktige skal fra nyttår av sende inn en skattemelding der de selv fastsetter grunnlaget for skatteberegningen. Skattemyndighetene foretar selve skatteberegningen.
  2. De skattepliktige får adgang til å endre egen fastsetting i 3 år ved å levere en endringsmelding.
  3. Skattemyndighetene får generell adgang til å endre uriktige fastsettinger i 5 år. Dersom den skattepliktige ilegges skjerpet tilleggsskatt eller anmeldes for brudd på straffebestemmelsene i straffeloven §§ 378 og 379 er fristen 10 år.
  4. Det innføres delvis nye regler om administrative reaksjoner som tvangsmulkt, tilleggsskatt, overtredelsesgebyr.
  5. Kjente begreper endres. F.eks blir likning erstattet av fastsetting og selvangivelse av skattemelding. Se «Nye begreper i ny skatteforvaltningslov».

Se mer om endringene på Skatteetatens hjemmesider: Ny skatteforvaltningslov.

Link til lov og forskriften i dib: Skatteforvaltningsloven og Skatteforvaltningsforskriften.

Se også «Tvangsmulkt ved forsinket levering».


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud