Omsetningstall for revisjonsforetak

Tags: Revisjon

"KRT-1021 Omsetningstall for revisjonsforetak" skal fylles ut av revisjonsselskaper og enkeltpersonforetak hvor innehaver er ansvarlig revisor.

Finanstilsynets utgifter utlignes på de institusjonene som i henhold til finanstilsynsloven § 1 eller annen særskilt lovbestemmelse er under tilsyn i budsjettåret, jf. finanstilsynsloven § 9 1.ledd. For revisjonsselskap og enkeltpersonforetak blir beløpet fastsatt på grunnlag av revisjonsforetakets omsetning.

Forskrift om utlikningen av finanstilsynets utgifter ved tilsyn, dato 18.12.2015, sier at finanstilsynets utgifter skal fordeles på de ulike tilsynsgruppene som er under tilsyn ved utgangen av budsjettåret. For de foretak som kommer under tilsyn i løpet av budsjettåret, vil det bli fastsatt et minstebeløp. Fastsettelsen om årlig minste beløp og høyeste beløp er omtalt i forskriften og reguleres av Finanstilsynet.

Denne rapporteringen skal skje via Altinn og skjemaet "KRT-1021 Omsetningstall for revisjonsforetak" innen den 30. november 2016.

For mer informasjon vedrørende denne rapporteringen, se temaet nedenfor.

 

Relaterte kilder

Innrapportering av omsetningstall for revisjonsforetak


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud