Oppdaterte standarder for revisors rapportering

Endringene skal øke verdien og relevansen av revisors rapportering og gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.

Den nye revisjonsberetningen som beskrives i standarden skal benyttes første gang ved revisjon av regnskaper som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.

Eksempelsamling tilpasset norske forhold basert på oppdaterte standarder vil bli publisert i april.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud