Påminnelse om innsending av årsregnskap 2015

Fra og med regnskapsår som avsluttes senere enn 30. juni 2015 er fristen for å sende inn regnskapet 31. juli, og etter dette begynner forsinkelsesrentene å løpe. Altinn sender ut påminnelser på e-post i den forbindelse.

Regnskapspliktige, revisorer og regnskapsførere mottar påminnelse om innsending av årsregnskap tirsdag 26. juli.

Den regnskapspliktige vil varsles med e-post om at påminnelse om innlevering ligger i Altinn. Meldingen vil angi at for å unngå forsinkelsesgebyr må komplett årsregnskap via Regnskapsregisterets skjema leveres i Altinn senest 31. juli.

Regnskapsførerer og revisorser vil også motta påminnelse om at det ligger en samleoversikt i Altinn over regnskapspliktige de er registrert som revisor eller regnskapsfører for i Enhetsregistere dersom deres årsregnskap ikke er registrert innlevert til Regnskapsregisteret. Samleoversikten vil etter planen være oppdatert pr. 23. eller 24. juli.

Solidaransvarlige hos den regnskapspliktige varsles 9. august. Deltakerne eller medlemmene og daglig leder varsles dersom enheten ikke har styre. De solidaransvarlige vil motta én melding per regnskapspliktig enhet.

E-post varselet går til e-postadressen som ligger i kontaktinformasjon i Altinn. Det er derfor viktig at kontaktinformasjonen i Altinn er oppdatert. Endring av foretakenes e-postadresser skjer ved varsling til Enhetsregisteret. De solidaransvarliges e-postadresser kan sjekkes og endres direkte i Altinn, ved menyvalget Profil, roller og rettigheter.

Viktige datoer

  • 26. juli - e-post varsel med påminnelse om innsending av årsregnskap
  • 31. juli - frist for å sende inn årsregnskapet
  • 9. august - e-post varsel for solidaransvarlige hos den regnskapspliktige

 

Relaterte kilder i dib

Frister

Regnskapsplikt - Bokføringsplikt - Revisjonsplikt


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud