Regnskapslovutvalget - delutredning II

Utvalget foreslår blant annet at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning, og det blir enklere å velge avvikende regnskapsår.

Regnskapslovutvalget har nå avgitt to utredninger. Den første delutredningen, NOU 2015:10, ble avgitt i juni 2015 og inneholdt forslag til ny regnskapslov som gjennomfører EUs nye regnskapsdirektiv. Delutredning II om ny norsk regnskapslovgivning, NOU 2016:11, kom 24. juni 2016.

Den andre delutredningen tar for seg en rekke temaer som utfyller lovforslaget i delutredning I, blant annet om årsberetningen og annen beskrivende informasjon, avvikende regnskapsår, delårsregnskap, språk og regnskapsvaluta, gjennomgående utbytte og konsernbidrag, krav til åpnings- og mellombalanser mm.

Det mest omfattende av disse temaene gjelder årsberetningen. Utvalget foreslår at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning i det hele tatt, mens omfanget av årsberetningen for andre regnskapspliktige vil variere med størrelsen av foretaket.

Utvalget legger opp til en omfattende liberalisering av adgangen til å velge et regnskapsår som er forskjellig fra kalenderåret. I forlengelsen av dette foreslås en del endringer i ordningen med pliktig innsending til Regnskapsregisteret.

Utredningen inneholder også en vurdering av hvordan norsk deltakelse i arbeidet med internasjonal regnskapsutvikling bør organiseres.

Utredningen vil sendes på høring.

Relaterte kilder i dib

Ny regnskapslov 2015-2016

Delutredning II - NOU 2016:11

Pressemelding fra Finansdepartementet - Utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv

Pressemelding fra Regnskapslovutvalget - delutredning II ny regnkapslov

NOU 2016:11Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud