Regnskapsoppstillinger, noter og årsberetning GRS

Sjekklister og eksempler på årsregnskap med noter på norsk og engelsk gjør det enklere å starte med årsoppgjøret 2016.

Nyttig materiale knyttet til årsoppgjøret er samlet i temaet «Årsoppgjøret GRS».

Maler for regnskapstabeller og noteinformasjon finnes i excel som er enkelt å tilpasse selskapenes ulike behov. Materialet finnes både på norsk og engelsk i dokumentpakker:

  • «Eksempelregnskap og sjekklister - GRS øvrige foretak»
  • «Eksempelregnskap og sjekklister - GRS små foretak»

Alle regnskapspliktige skal utarbeide årsberetning (styrets beretning). Årsberetningen og årsregnskapet utgjør egne informasjonskilder, og det innebærer at reglene om årsberetningens innhold ikke alene kan oppfylles ved å gi opplysninger i årsregnskapet. «Årsberetningssjekklisten» og malen «Årsberetning/Styrets beretning - øvrige foretak» sikrer at du dekker alle krav til form og innhold.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud