Regnskapsoppstillinger, noter og årsberetning IFRS

Tags: IFRS

Sjekklister og maler for årsregnskap med noter på norsk og engelsk gjør det enkelt å ferdigstille årsoppgjøret 2015 raskt.

Nyttig materiale knyttet til årsoppgjøret er samlet i temaet "Årsoppgjøret IFRS".

Maler for regnskapstabeller og noteinformasjon finnes i excel som er enkelt å tilpasse foretakets behov. Materialet finnes både på norsk og engelsk i dokumentpakker:

  • "Eksempelregnskap, noter og sjekklister - IFRS"
  • "Eksempelregnskap, noter og sjekklister - Forenklet IFRS"

Noten for ("Note 1 - Regnskapsprinsipper - Forenklet IFRS") og ("Note 1 - Regnskapsprinsipper - IFRS") finnes nå i dokumentgenerator-format slik at tilpasningen til det enkelte foretak enkelt gjøres i dib før noten skrives ut i word. Variabel informasjon som årstall og foretakets navn legges inn kun èn gang. Aktuelle prinsipper hukes av dersom aktuelt å beskrive for foretaket.

Alle regnskapspliktige skal utarbeide årsberetning (styrets beretning). Årsberetningen og årsregnskapet utgjør egne informasjonskilder, og det innebærer at reglene om årsberetningens innhold ikke alene kan oppfylles ved å gi opplysninger i årsregnskapet. ("Årsberetningssjekklisten") og malen ("Årsberetning/Styrets beretning - øvrige foretak") sikrer at du følger alle krav til form og innhold.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud