Representantskapsmøte i et IKS krever fysisk tilstedeværelse

Et interkommunalt selskap (IKS) har ikke anledning til å avholde et representantskapsmøte uten et fysisk møte. Det har Kommunal- og regionaldepartementet skrevet i et svarbrev til KS Bedrift 1.7.2016.

Styret i et interkommunalt selskap (IKS) kan unntaksvis, og under visse forutsetninger, avholde styremøte uten å møtes fysisk. Eksempelvis kan dette skje per telefonmøte, videomøte etc. Det samme gjelder ikke for representantskapsmøter.

 

Relaterte kilder i dib

KS BEDRIFTRepresentantskapsmøtet i et IKS må skje ved fysisk tilstedeværelse

KMDTolkningsuttalelse - representantskapsmøter i et IKS


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud