Skattereglene for bilgodtgjørelse opptjent i 2015 og utbetalt i 2016

Tags: Lønn, Skatt

I et nyhetsbrev på Altinn opplyses det at bilgodtgjørelse som utbetales i 2016 som gjelder kjøring i 2015 skal følge skattereglene og satsene for 2016.

Dette medfører at dersom den skattefrie satsen på kr 4,10 per km er brukt for bilgodtgjørelse i 2015 og denne utbetales i 2016, hvor den skattefrie satsen er kr 3,80 per km, vil kr 0,30 per km gi skattepliktig overskudd.

I samme nyhetsbrev omtales også skattemessig behandling og rapportering i a-ordningen for:

  • administrativ forpleining innvunnet i 2015, utbetalt i 2016 - skattemessig behandling og rapportering i a-ordningen
  • sluttvederlag innvunnet i 2015, utbetalt i 2016 - skattemessig behandling og rapportering i a-ordningen

Hvilke regler som skal legges tilgrunne ved beregning av arbeidsgiveravgiften i overgangen mellom nye og gamle regler for:

  • arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud