Årsplan regnskap

Sjekklisten omfatter handlinger som normalt gjøres gjennom året for å kunne avslutte regnskapsføringen og utarbeide det lovpålagte årsregnskapet.

Sjekklisten legger opp til en prosess hvor det søkes å gjøre så mye som mulig i forkant av årsslutt for å bidra til en smidig og tidsriktig avslutning av regnskapet. Vesentlige poster identifiseres og tas kontroll på før årsslutt, nødvendig informasjon for å avslutte regnskapet identifiseres tidlig og settes i et system mv.

 

Relaterte kilder

Årsplan regnskap


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud