Agendabeslutninger - NIFRICer

Tags: IFRS

Agendabeslutningene inneholder beskrivelser av begrunnelsen for IFRICs beslutning om ikke å utarbeide en tolkning av den aktuelle problemstillingen som drøftes. De representerer en viktig rettesnor for hvordan standarder og tolkninger skal forstås og anvendes i praksis.

Drøftelsen kommer normalt som følge av en forespørsel fra ulike aktører som regnskapsprodusenter, regulerende myndigheter, revisorer eller brukere.

Selv om IFRICs hovedformål er å tolke eksisterende standarder i form av tolkningsuttalelser, og selv om IFRIC presiserer at agendabeslutninger ikke endrer gjeldende standarder og heller ikke skal anses som tolkningsuttalelser, så representerer agendabeslutningene en viktig rettesnor for hvordan standarder og tolkninger skal forstås og anvendes i praksis.

Disse agendabeslutningene om ikke å utarbeide en tolkning kalles for NIFRIC'er ("not an IFRIC"). I lenken under finner du en samling av NIFRICene fra IASB.


Relaterte kilder

Agendabeslutninger (NIFRICer)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud